Listopad 2014

Trochu z ocele...

11. listopadu 2014 v 22:55

Jsem zas já.

Hluboko nad věcí.

Palčivá v záblescích.

Dívám se na tebe.

Jsem trochu z ocele. A trochu smířená.


Jsem rána bez zvuku.

Chytám tě za křídla...
Jsem celá naruby.

Beru tě za ruku...
Ve svých vzpomínkách.

Jsem trochu z ocele.
A trochu smířená.

Zasej mě v kamení.
Trhej mě z kořenů.

Jsem celá naruby.

Naruby.
Unavená.
Rozhodnutá, ale vyděšená.